• Gratis inpakservice
  • Webwinkelkeurmerk
  • Binnen 1-2 werkdagen verzonden

 

 

Garantie

  • Muizenkindjes staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Een door Muizenkindjes de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemen kan doen gelden.
  • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Muizenkindjes schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  • De garantie geldt niet indien: A) de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of heeft laten repareren of bewerken; B) De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Muizenkindjes of op de verpakking behandeld zijn.

 

Klachten
Wanneer u een klacht heeft dient u dit binnen twee maanden schriftelijk aan Muizenkindjes kenbaar te maken. ( info@muizenkindjes.nl)
De ingediende klacht zal binnen 14 dagen na ontvangst worden beantwoord. Mocht een langere verwerkingstijd nodig hebben zal Muizenkindjes dit z.s.m. kenbaar maken.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Muizenkindjes , zal Muizenkindjes naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden voor bemiddeling bij Stichting WebwinkelKeur en via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).